Konkurs fotograficzny! Na zdjęcia ciekawych, kwitnących odmian lilii, przedstawiających piękne okazy kwiatów w 2021 roku

Drodzy Działkowcy,

Także w obecnym roku 2021 nie możemy zorganizować tradycyjnej, dotychczas znanej wystawy lilii w zamkniętym pomieszczeniu. Wobec powyższego wzorem roku ubiegłego ogłaszamy konkurs fotograficzny na zdjęcia ciekawych kwitnących odmian prezentujących piękne okazy uprawianych przez działkowców lilii.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny! Na zdjęcia ciekawych, kwitnących odmian lilii, przedstawiających piękne okazy kwiatów w 2021 roku została wyłączona

Uwaga – sektor I

W związku z  wykonaniem przyłącza energetycznego Zarząd ROD „Narcyz” zaprasza do biura z odpowiednimi dokumentami  w każdą sobotę w godzinach 9:00-12:00 osoby, które dostosowały instalacje do  poniższych  wymogów w celu podpisania Umowy na dostarczenie energii elektrycznej do działki:

LINIA WEWNĘTRZNA OGRODOWA

 • kabel w w arocie (rura osłonowa) DVR fi 110 wraz z bednarką ochronną układać na głębokości 0,7 m i przykryć go, na głębokości 0,5 m niebieską folią kablową. Po ułożeniu kabla należy wykonać szkic z naniesionymi wymiarami
 • ZK (złącze kablowe) wykonane z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w ciągu 15 sek.

LINIA ZKP (złącze kablowo pomiarowe) DO ALTANKI

 • podlicznik ORNO CEM 19 0120  elektroniczny jednofazowy w złączu kablowym
 • wyłącznik nadprądowy C16  w złączu kablowym
 • wyłącznik różnicowoprądowy w altance
 • wyłącznik nadprądowy B16 (gniazdka)
 • wyłącznik nadprądowy B10 (oświetlenie)
 • przyłącze z ZK  do altanki wykonane kablem YKY 3×2,5

Pomiary elektryczne wykonane przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia:

 • istniejącej linii wewnętrznej
 • instalacji w altance
Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Uwaga – sektor I została wyłączona

Wybór ofert na wykonanie instalacji elektrycznej i ogrodzenia

Zarząd ROD Narcyz w Kielcach dokonał wyboru wykonawców zadań:

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania działek w ROD „Narcyz” – sektor I oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku Zarządu w celu możliwości podłączenia prądu dla sektora III,
 2. Wymiana ogrodzenia w ROD „Narcyz” – sektor IV strona południowa – 220 MB, w drodze zapytania o cenę.

Wybrani wykonawcy to:

dla zadania 1)

P.P.H.U. „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch, Domaszowice ul. Uniwersytecka 8i, 25-351 Kielce, NIP:6572161380

dla zadania 2)

ZBYSZKO-STAL, Wierzbie 29, 26-015 Pierzchnica, NIP:6631872095

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Wybór ofert na wykonanie instalacji elektrycznej i ogrodzenia została wyłączona

Sektor III – elektryfikacja

W związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej i  możliwością wykonania wewnętrznej linii energetycznej w bieżącym sezonie letnim 2021 Zarząd ROD „Narcyz” zaprasza zainteresowane osoby  do biura w każdą sobotę w godz. 9-10 w celu zapisania się na listę osób chętnych. Zapisy prowadzone będą do dnia 3 lipca 2021 r.

Budowa linii wewnętrznej finansowana będzie z pieniędzy zebranych od  osób zdecydowanych na udział w budowie ww. linii.

Wstępnie szacowany koszt wykonania linii wewnętrznej przypadający na jedną działkę wynosi 1200 zł. (faktyczny koszt będzie podany dopiero po zakończeniu zapisów osób chętnych i przekalkulowaniu kosztów na faktyczną ilość zdecydowanych osób – im więcej zdecydowanych osób tym mniejsza partycypacja w kosztach dla działkowca).

Koszt przyłącza od wewnętrznej linii energetycznej do altanki wraz z instalacją wewnętrzną w domku leżą po stronie działkowca.

Ważne. Osoby, które nie zdecydują się na udział w budowie linii wewnętrznej  nie ponoszą żadnych kosztów.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Sektor III – elektryfikacja została wyłączona

Dotacje

Dnia 08.06.2021 r. Zarząd ROD “Narcyz” podpisał z Gminą Kielce umowy o udzielenie Dotacji celowych.

Udzielone Dotacje przeznaczone będą na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania działek w ROD “Narcyz” – sektor I oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku Zarządu w celu możliwości podłączenia prądu dla sektora III;
 2. Wymiana ogrodzenia w ROD “Narcyz” – sektor IV strona południowa – 220 mb.

Wysokość otrzymanej Dotacji: 32.730 zł

Zarząd planuje niezwłocznie przystąpić do realizacji ww. zadań.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Dotacje została wyłączona

Informacja

Informujemy, że w sobotę 5 czerwca 2021 biuro Zarządu będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Otwarcie bram wjazdowych od 15 maja 2021

Dnia 15.05.2021 r. zostaną otwarte bramy wjazdowe Ogrodu „Narcyz”. Jeżeli działkowcy znowu wykażą się nieodpowiedzialną postawą i będą łamać regulamin wjazdu bramy zostaną ponownie zamknięte do czasu Walnego Zebrania (zgodnie z uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Krajowej Rady dot. przesunięcia terminu odbycia Walnego Zebrania na termin do 31.08.2021 r.)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Narcyz” w Kielcach

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Otwarcie bram wjazdowych od 15 maja 2021 została wyłączona

Zamknięcie bram od 9 maja do odwołania

Drodzy działkowcy! Aby zapobiec dalszej dewastacji alejek ogrodowych, Zarząd ROD „Narcyz” w oparciu o par. 1 pkt 1 oraz par. 3 pkt 4 Regulaminu zasad wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD postanowił ZAMKNĄĆ BRAMY OGRODU OD 9 MAJA DO ODWOŁANIA!

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Zamknięcie bram od 9 maja do odwołania została wyłączona

Wymagania podłączenia do energii elektrycznej dla osób, które zostały odłączone od prądu

UWAGA!!! SEKTOR I
W związku z planowanym wykonaniem przyłącza energetycznego w czerwcu 2021 r.
Zarząd ROD „Narcyz” informuje, że podłączenie do energii elektrycznej dla osób,
które zostały odłączone od prądu będzie możliwe tylko, gdy instalacja zostanie dostosowana do poniższych wymogów:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Wymagania podłączenia do energii elektrycznej dla osób, które zostały odłączone od prądu została wyłączona

Przesunięcie terminu otwarcia bram na 8 maja

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (stan po zimie jak również aktualną prognozą pogody w pierwszych dniach maja) Zarząd ROD Narcyz podjął decyzję o przesunięciu terminu otwarcia bram na 8 maja. 

Decyzja podyktowana jest dobrem infrastruktury ogrodowej oraz nieodpowiedzialną postawą części działkowców.

Jak sama nazwa mówi ROD jest ogrodem, a nie osiedlem domków z utwardzonym podjazdem do każdej posesji.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Przesunięcie terminu otwarcia bram na 8 maja została wyłączona