Sektor III – elektryfikacja

W związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej i  możliwością wykonania wewnętrznej linii energetycznej w bieżącym sezonie letnim 2021 Zarząd ROD „Narcyz” zaprasza zainteresowane osoby  do biura w każdą sobotę w godz. 9-10 w celu zapisania się na listę osób chętnych. Zapisy prowadzone będą do dnia 3 lipca 2021 r.

Budowa linii wewnętrznej finansowana będzie z pieniędzy zebranych od  osób zdecydowanych na udział w budowie ww. linii.

Wstępnie szacowany koszt wykonania linii wewnętrznej przypadający na jedną działkę wynosi 1200 zł. (faktyczny koszt będzie podany dopiero po zakończeniu zapisów osób chętnych i przekalkulowaniu kosztów na faktyczną ilość zdecydowanych osób – im więcej zdecydowanych osób tym mniejsza partycypacja w kosztach dla działkowca).

Koszt przyłącza od wewnętrznej linii energetycznej do altanki wraz z instalacją wewnętrzną w domku leżą po stronie działkowca.

Ważne. Osoby, które nie zdecydują się na udział w budowie linii wewnętrznej  nie ponoszą żadnych kosztów.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Sektor III – elektryfikacja została wyłączona

Dotacje

Dnia 08.06.2021 r. Zarząd ROD “Narcyz” podpisał z Gminą Kielce umowy o udzielenie Dotacji celowych.

Udzielone Dotacje przeznaczone będą na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

  1. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania działek w ROD “Narcyz” – sektor I oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku Zarządu w celu możliwości podłączenia prądu dla sektora III;
  2. Wymiana ogrodzenia w ROD “Narcyz” – sektor IV strona południowa – 220 mb.

Wysokość otrzymanej Dotacji: 32.730 zł

Zarząd planuje niezwłocznie przystąpić do realizacji ww. zadań.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Dotacje została wyłączona

Informacja

Informujemy, że w sobotę 5 czerwca 2021 biuro Zarządu będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Otwarcie bram wjazdowych od 15 maja 2021

Dnia 15.05.2021 r. zostaną otwarte bramy wjazdowe Ogrodu „Narcyz”. Jeżeli działkowcy znowu wykażą się nieodpowiedzialną postawą i będą łamać regulamin wjazdu bramy zostaną ponownie zamknięte do czasu Walnego Zebrania (zgodnie z uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Krajowej Rady dot. przesunięcia terminu odbycia Walnego Zebrania na termin do 31.08.2021 r.)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Narcyz” w Kielcach

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Otwarcie bram wjazdowych od 15 maja 2021 została wyłączona

Zamknięcie bram od 9 maja do odwołania

Drodzy działkowcy! Aby zapobiec dalszej dewastacji alejek ogrodowych, Zarząd ROD „Narcyz” w oparciu o par. 1 pkt 1 oraz par. 3 pkt 4 Regulaminu zasad wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD postanowił ZAMKNĄĆ BRAMY OGRODU OD 9 MAJA DO ODWOŁANIA!

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Zamknięcie bram od 9 maja do odwołania została wyłączona

Wymagania podłączenia do energii elektrycznej dla osób, które zostały odłączone od prądu

UWAGA!!! SEKTOR I
W związku z planowanym wykonaniem przyłącza energetycznego w czerwcu 2021 r.
Zarząd ROD „Narcyz” informuje, że podłączenie do energii elektrycznej dla osób,
które zostały odłączone od prądu będzie możliwe tylko, gdy instalacja zostanie dostosowana do poniższych wymogów:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Wymagania podłączenia do energii elektrycznej dla osób, które zostały odłączone od prądu została wyłączona

Przesunięcie terminu otwarcia bram na 8 maja

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (stan po zimie jak również aktualną prognozą pogody w pierwszych dniach maja) Zarząd ROD Narcyz podjął decyzję o przesunięciu terminu otwarcia bram na 8 maja. 

Decyzja podyktowana jest dobrem infrastruktury ogrodowej oraz nieodpowiedzialną postawą części działkowców.

Jak sama nazwa mówi ROD jest ogrodem, a nie osiedlem domków z utwardzonym podjazdem do każdej posesji.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Przesunięcie terminu otwarcia bram na 8 maja została wyłączona

Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Narcyz” w Kielcach

Regulamin wjazdu pojazdami  mechanicznymi na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego ustala Walne Zebranie. Do czasu zwołania Walnego Zebrania Zarząd ROD „NARCYZ” w Kielcach wprowadza następujące zasady wjazdu, wyjazdu i parkowania pojazdów osobowych, oraz innych pojazdów mechanicznych na teren ogrodu:

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Narcyz” w Kielcach została wyłączona

Monitoring na terenie Ogrodu

Na terenie ROD Narcyz w Kielcach został zamontowany monitoring.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

  • zabezpieczenie infrastruktury ogrodu działkowego,
  • nadzór nad gromadzeniem odpadów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD,
  • ograniczenie dostępu do ogródków dla osób nieupoważnionych,
  • wyeliminowanie oraz ustalenie sprawców aktów wandalizmu oraz czynów nagannych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu działkowców,
  • wyjaśnianie ewentualnych sytuacji konfliktowych.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Monitoring na terenie Ogrodu została wyłączona

Informacja

Informujemy, że w sobotę 3 kwietnia 2021 biuro Zarządu będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona