Wymagania podłączenia do energii elektrycznej dla osób, które zostały odłączone od prądu

UWAGA!!! SEKTOR I
W związku z planowanym wykonaniem przyłącza energetycznego w czerwcu 2021 r.
Zarząd ROD „Narcyz” informuje, że podłączenie do energii elektrycznej dla osób,
które zostały odłączone od prądu będzie możliwe tylko, gdy instalacja zostanie dostosowana do poniższych wymogów:

LINIA WEWNĘTRZNA OGRODOWA

 • kabel w w arocie (rura osłonowa) DVR fi 110 wraz z bednarką ochronną
  układać na głębokości 0,7 m i przykryć go, na głębokości 0,5 m niebieską folią
  kablową. Po ułożeniu kabla należy wykonać szkic z naniesionymi wymiarami
 • ZK (złącze kablowe) wykonane z tworzywa o symbolu SMC 0180
  samogasnącego w ciągu 15 sek.

LINIA ZKP (złącze kablowo pomiarowe) DO ALTANKI

 • podlicznik ORNO CEM 19 0120 elektroniczny jednofazowy w złączu
  kablowym
 • wyłącznik nadprądowy C16 w złączu kablowym
 • wyłącznik różnicowoprądowy w altance
 • wyłącznik nadprądowy B16 (gniazdka)
 • wyłącznik nadprądowy B10 (oświetlenie)
 • przyłącze z ZK do altanki wykonane kablem YKY 3×2,5

Pomiary elektryczne wykonane przez elektryka posiadającego stosowne
uprawnienia:

 • istniejącej linii wewnętrznej
 • instalacji w altance

Osoby, które dostosują instalacje muszą zgłosić się do biura Zarządu z odpowiednimi dokumentami w celu podpisania umowy na odbiór energii.

Wzory dokumentów dostępne w zakładce ELEKTRYFIKACJA lub w biurze Zarządu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.