Zaliczki z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

UWAGA

Szanowni działkowcy w związku z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD Uchwałą Nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. upoważnił Zarządy ROD do pobrania od działkowców ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w roku 2021 do wysokości opłat ustalonych w 2020 roku. Zgodnie jednak z opublikowaną Informacją Krajowego Zarządu PZD z dnia 24.04.2020 r. w sprawie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi  Zarząd Ogrodu ma możliwość korekty opłaty wynikającej ze wzrostów m.in. takich czynników jak: wzrost kosztów wywozu śmieci, energii elektrycznej czy roboczogodziny.

Jednocześnie Zarząd ROD informuje, że ubiegłoroczne koszta wywozu odpadów wyniosły o ponad 19 tysięcy złotych więcej, niż było to zaplanowane. Tym samym z uwagi na konieczność pokrycia powyższej różnicy kosztów wywozu odpadów oraz chęci zapewniania ciągłości wywozu śmieci w roku bieżącym, zaplanowano wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 10 zł od działki w skali roku.

W związku z powyższym prosimy działkowców o dokonywanie wpłat za dzierżawę działki w wysokości 230 zł za rok 2021.

Wpłat można dokonać w Kasie biura Ogrodu w każdą sobotę miesiąca w godzinach 10:00-12:00 lub przelewem bankowym:

Bank Spółdzielczy Kielce ul. Złota 9
73 8493 0004 0000 0012 1196 0001
W tytule przelewu podając dane: imię i nazwisko oraz numer działki.

Prezes Zarządu ROD Narcyz

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.