Opłaty

Od 01.01.2022 roku wszystkie wpłaty będą przyjmowane tylko na konto bankowe.
 
Opłata za użytkowaną działkę o powierzchni 300 m2 za rok 2021 wynosi 230 zł
 
Na sumę 230 zł składa się:
 
  1. Składka członkowska za rok 2021 – 6,00 zł
  2. Opłata za pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania za 2021 r. – 141,00 zł, tj. 0,47 zł x 300 m2
  3. Opłata na inwestycje i remonty w ROD – 7,00 zł
  4. Opłata za wywóz śmieci – 45,00 zł
  5. Opłata na gospodarzy ROD – 31,00 zł
Opłatę za działkę powyżej/poniżej 300 m2 należy liczyć analogicznie jak powyżej, tylko w pkt 2 kwotę 0,47 zł pomnożyć przez powierzchnię działki.
 
Opłaty za działkę należy dokonać na poniższe konto bankowe:
 
KONTO BANKOWE: 73 8493 0004 0000 0012 1196 0001
 
Bank Spółdzielczy w Kielcach przy ul. Złotej 9
 
W tytule przelewu proszę podać numer działki oraz imię i nazwisko dzierżawcy działki.
 
OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NALEŻY WNOSIĆ COROCZNIE DO 30 CZERWCA
 
Opłaty jednorazowe związane z przystąpieniem do ROD zarządzanego przez stowarzyszenie ogrodowe PZD:
 
Opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia prawa do działki,  przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami, remontami i bieżącą konserwacją infrastruktury ROD, uchwalona przez Zarząd ROD :
 
  1. Działka nowowytyczona: 1180 zł
  2. Działka nabyta od działkowca 950 zł
  3. Działka nabyta od członka rodziny 200 zł