Opłaty

Uwaga – prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym zaliczek na 2021 rok – proszę kliknąć tutaj.

Zarząd ROD NARCYZ w Kielcach informuje działkowców, że odbyte w dniu 25 lipca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019, podjęto uchwałę w sprawie podwyżki opłaty za użytkowaną działkę.

Opłata za użytkowaną działkę o powierzchni 300 m2
za rok 2021 wynosi 230 zł

Podwyżka jest spowodowana dużym wzrostem opłat za wywóz śmieci i zatrudnieniem drugiego gospodarza.

Na sumę 220 zł składa się:

  1. Składka członkowska za rok 2020 – 6,00 zł
  2. Opłata za pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania za 2020 r. – 141,00 zł, tj. 0,47 zł x 300 m2
  3. Opłata na inwestycje i remonty w ROD – 7,00 zł
  4. Opłata za wywóz śmieci – 35,00 zł
  5. Opłata na gospodarzy ROD – 31,00 zł

Opłatę za działkę powyżej 300 m2 należy liczyć analogicznie jak powyżej, tylko w pkt 2 kwotę 0,47 zł pomnożyć przez powierzchnię działki.

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZE KONTO BANKOWE
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NUMER DZIAŁKI

KONTO BANKOWE: 73 8493 0004 0000 0012 1196 0001
Bank Spółdzielczy w Kielcach przy ul. Złotej 9


Opłaty jednorazowe związane z przystąpieniem do ROD zarządzanego przez stowarzyszenie ogrodowe PZD:

Opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia prawa do działki,  przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami, remontami i bieżącą konserwacją infrastruktury ROD, uchwalona przez Zarząd ROD :

  1. Działka nowowytyczona: 1180 zł
  2. Działka nabyta od działkowca 950 zł
  3. Działka nabyta od członka rodziny 200 zł