Zamknięcie bram od 1 listopada

Zarząd ROD Narcyz przypomina, że zgodnie z Zasadami wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Ogrodu od 01 listopada 2022 r. zostaną zamknięte bramy wjazdowe na sezon zimowy.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Zamknięcie bram od 1 listopada została wyłączona

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Inwestycje są współfinansowane z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Cel projektu: ochrona i poprawa jakości terenów zielonych
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Miejsce realizacji: ROD „NARCYZ  w Kielcach” ul. Leśniówka 105, 25-146 Kielce

Wartość projektu: 116.298,00 zł

  • Dofinansowanie UE: 116 236,39 zł

Okres realizacji:  01.07.2022 do 31.12.2022

Zakup hoteli dla owadów

zapewnienie schronienia dla wielu owadów pozytywnie wpływa na różnorodność gatunkową. Owady wpływają korzystnie na florę w ogrodach. Zapylając kwiaty zwiększają plony, a także wpływają na rozwój większej ilości kwiatów.

Zakup rębaka

Wydajny rębak do rozdrabniania gałęzi pozwala na wykorzystanie materiału zrębkowego do nawożenia gleby, a tym samym zwiększa się w niej zawartość próchnicy, użyźniając ją i poprawiając jej jakość.

Projekt remontu instalacji ogrzewania w budynku Domu Działkowca

Projekt branży sanitarnej i elektrycznej (zasilanie do podłączenia urządzeń grzewczych i grzejników elektrycznych) dotyczącej zainstalowania ogrzewania w budynku Domu Działkowca za pomocą instalacji urządzeń grzewczych i grzejników elektrycznych.

Remont systemu ogrzewania w budynku Domu Działkowca

Wymiana zasilania do  podłączenia urządzeń grzewczych i grzejników.
Zakup i montaż 3 szt.  urządzeń grzewczych i zakup 1 szt grzejnika elektrycznego.
Montaż 3 szt. grzejników elektrycznych.
Remont ogrzewania w budynku Domu Działkowca pozwoli na prowadzenie szkoleń przez instruktorów ogrodowych. Dzięki szkoleniom zwiększy się wiedza ekologiczna i świadomość dbania o otaczające  środowisko przez społeczność lokalną.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych została wyłączona

Dotacje celowe

W lipcu 2022 r. Zarząd ROD “Narcyz” podpisał z Gminą Kielce umowy o udzielenie Dotacji celowych.

Udzielone Dotacje przeznaczone będą na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

  1. Elektryfikacja- wykonanie docelowych przyłączy energetycznych- sektor I i IV;
  2. Udrożnienie systemu odwadniającego – melioracyjnego ogrodu.

Wysokość otrzymanej Dotacji: 34.000 zł

Zarząd ROD „Narcyz” w Kielcach dokonał wyboru wykonawców:

dla zadania 1)

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna

dla zadania 2)

GAB-RAD, ul. Oksywska 25, 25-221 Kielce, NIP:9591229608

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Dotacje celowe została wyłączona

Konkurs fotograficzny! Na zdjęcia ciekawych, kwitnących odmian lilii, przedstawiających piękne okazy kwiatów w 2022 roku

Drodzy Działkowcy,

Wzorem minionych lat, także w roku bieżącym, ogłaszamy konkurs fotograficzny na zdjęcia ciekawych kwitnących odmian prezentujących piękne okazy uprawianych przez działkowców lilii.

Zasady konkursu :

Każdy działkowiec z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD może przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: swietokrzyski@pzd.pl do 10 zdjęć jego zdaniem najciekawszych, kwitnących odmian uprawianych przez niego lilii.

W zgłoszeniu należy podać nazwę lilii lub grupę (azjatycka, trąbkowa, mieszaniec czy tylko gatunek), wysokość okazu – pędu oraz jednozdaniowe uzasadnienie jej zgłoszenia do konkursu – kolorystyka, kształt kwiatu itp. W przekazanych informacjach prosimy także o podanie nazwy ROD, w którym rośnie wysłana do konkursu lilia. Całości winna dopełnić zgoda na publikację danych osobowych zgłaszających – wymagana celem ogłoszenia wyników konkursu i jego laureatów.

Termin zgłaszania zdjęć lilii do konkursu: od 15 lipca do 10 sierpnia.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Konkurs fotograficzny! Na zdjęcia ciekawych, kwitnących odmian lilii, przedstawiających piękne okazy kwiatów w 2022 roku została wyłączona

Utrudnienia w ruchu na Al. Narcyzowej

Zarząd ROD Narcyz informuje, że w dniach 11-12.07.2022 będą wymieniane rury przejazdowe na wysokości Al. Makowej. W związku z powyższym będą występowały utrudnienia w ruchu na Al. Narcyzowej.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Utrudnienia w ruchu na Al. Narcyzowej została wyłączona

Utrudnienia na ul. Leśnej

Zarząd ROD Narcyz informuje, że w dniach 11.07.2022 – 22.07.2022 będą prowadzone prace przy czyszczeniu rowów i będą wymieniane rury przejazdowe na alejki od zbiornika do Al. Pigwowej.

W związku z powyższym będą występowały utrudnienia w ruchu na al. Leśnej.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Utrudnienia na ul. Leśnej została wyłączona

Informacja

Informujemy, że w sobotę 18 czerwca 2022 r. biuro Zarządu będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Niewłaściwe gromadzenie odpadów

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Niewłaściwe gromadzenie odpadów została wyłączona

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków została wyłączona

Otwarcie bram od 7 maja

Informujemy, że od 7 maja zostaną otwarte bramy wjazdowe na ogród na sezon letni.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności i ogłoszenia | Możliwość komentowania Otwarcie bram od 7 maja została wyłączona