Jak zostać działkowcem?

 1. Dokonaj wszelkich formalności z Zarządem ROD lub poprzednim działkowcem

W zależności od tego czy obejmujesz działkę bez użytkownika czy też nabywasz prawo do działki od poprzedniego działkowca, procedury nieco się od siebie różnią.

Nabycie prawa do działki bezpośrednio od zarządu ROD (w przypadku wolnej działki):

   • należy podpisać z zarządem ROD umowę dzierżawy działkowej,
   • umowa podpisywana jest na czas nieokreślony,
   • na podstawie umowy działkowiec uzyskuje prawo dzierżawy działkowej danej działki oraz nabywa praw własności nasadzeń, naniesień i urządzeń, które się na niej znajdują, bądź które sam wykona.

Nabycia prawa do działki od poprzedniego użytkownika:

   • należy zawrzeć umowę przeniesienia praw do działki,
   • po wypełnieniu umowy strony muszą udać się do notariusza, który notarialnie poświadczy podpisy na umowie, przy czym procedura ta na mocy ustawy o ROD obowiązuje zarówno wówczas, gdy umowę zawierają osoby sobie obce jak i członkowie rodziny,
   • umowę podpisaną z notarialnie poświadczonymi podpisami należy dostarczyć do właściwego zarządu ROD, który podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu umowy przeniesienia praw do działki.

Po dokonaniu powyższych formalności w ciągu najbliższych miesięcy otrzymasz zaproszenie na szkolenie dla początkujących działkowców. Odbycie szkolenia pozwala na zorientowanie się w obowiązujących przepisach oraz prawach i obowiązkach działkowca.

 1. Dokonaj wszelkich niezbędnych opłat

Oprócz wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty, stanowiące własność poprzednika, którego wysokość określa poprzedni użytkownik działki, należy uiścić:

Opłaty jednorazowe związane z przystąpieniem do ROD zarządzanego przez stowarzyszenie ogrodowe PZD to:

   • opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia prawa do działki,  przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami, remontami i bieżącą konserwacją infrastruktury ROD;
   • opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia prawa do działki, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD, która w Okręgu Świętokrzyskim PZD wynosi 200zł.

W ramach w/w opłaty będziesz otrzymywał przez 12 kolejnych miesięcy miesięcznik „działkowiec” oraz  „Mój ogródek”.

Nie później niż do 31 czerwca każdego roku masz również obowiązek uiszczania opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie, będące najwyższym organem samorządu Polskiego Związku Działkowców w rodzinnym ogrodzie działkowym.

 1. Stosuj przepisy związkowe

Teraz jako pełnoprawny użytkownik działki w rodzinnym ogrodzie działkowym powinieneś stosować się do obowiązujących przepisów związkowych, czyli korzystać z praw, jakie się posiada, wykonywać obowiązki, jakie zostały nałożone prawem związkowym oraz użytkować działkę zgodnie z nimi.