Opłaty

Od 01.01.2022 roku wszystkie wpłaty są przyjmowane tylko na konto bankowe.

Uchwała – do pobrania (PDF)

Opłata za użytkowaną działkę o powierzchni 300 m2 za rok 2023 wynosi 265 zł

Na sumę 265 zł składa się:

  1. Składka członkowska za rok 2023 – 6,00 zł
  2. Opłata za pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania za 2023 r. – 174,00 zł,  tj. 0,58 zł x 300 m2*
  3. Opłata na inwestycje i remonty w ROD – 7,00 zł
  4. Opłata za wywóz śmieci – 38,00 zł
  5. Opłata na gospodarzy ROD – 40,00 zł

*Opłatę za działkę powyżej/poniżej 300 m2 należy liczyć analogicznie jak powyżej, tylko w pkt 2 kwotę 0,58 zł pomnożyć przez powierzchnię działki.

Opłaty za działkę należy dokonać na poniższe konto bankowe:

KONTO BANKOWE: 73 8493 0004 0000 0012 1196 0001

Bank Spółdzielczy w Kielcach przy ul. Złotej 9

W tytule przelewu proszę podać numer działki oraz imię i nazwisko dzierżawcy działki.

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NALEŻY WNOSIĆ COROCZNIE DO 30 CZERWCA

Opłaty jednorazowe związane z przystąpieniem do ROD zarządzanego przez stowarzyszenie ogrodowe PZD:

Opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia prawa do działki,  przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami, remontami i bieżącą konserwacją infrastruktury ROD, uchwalona przez Zarząd ROD:

  • Działka nabyta od działkowca 1650 zł    
  • Działka nabyta od członka rodziny 300 zł