Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Inwestycje są współfinansowane z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Cel projektu: ochrona i poprawa jakości terenów zielonych
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Miejsce realizacji: ROD „NARCYZ  w Kielcach” ul. Leśniówka 105, 25-146 Kielce

Wartość projektu: 116.298,00 zł

  • Dofinansowanie UE: 116 236,39 zł

Okres realizacji:  01.07.2022 do 31.12.2022

Zakup hoteli dla owadów

zapewnienie schronienia dla wielu owadów pozytywnie wpływa na różnorodność gatunkową. Owady wpływają korzystnie na florę w ogrodach. Zapylając kwiaty zwiększają plony, a także wpływają na rozwój większej ilości kwiatów.

Zakup rębaka

Wydajny rębak do rozdrabniania gałęzi pozwala na wykorzystanie materiału zrębkowego do nawożenia gleby, a tym samym zwiększa się w niej zawartość próchnicy, użyźniając ją i poprawiając jej jakość.

Projekt remontu instalacji ogrzewania w budynku Domu Działkowca

Projekt branży sanitarnej i elektrycznej (zasilanie do podłączenia urządzeń grzewczych i grzejników elektrycznych) dotyczącej zainstalowania ogrzewania w budynku Domu Działkowca za pomocą instalacji urządzeń grzewczych i grzejników elektrycznych.

Remont systemu ogrzewania w budynku Domu Działkowca

Wymiana zasilania do  podłączenia urządzeń grzewczych i grzejników.
Zakup i montaż 3 szt.  urządzeń grzewczych i zakup 1 szt grzejnika elektrycznego.
Montaż 3 szt. grzejników elektrycznych.
Remont ogrzewania w budynku Domu Działkowca pozwoli na prowadzenie szkoleń przez instruktorów ogrodowych. Dzięki szkoleniom zwiększy się wiedza ekologiczna i świadomość dbania o otaczające  środowisko przez społeczność lokalną.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.