Uwaga – sektor I

W związku z  wykonaniem przyłącza energetycznego Zarząd ROD „Narcyz” zaprasza do biura z odpowiednimi dokumentami  w każdą sobotę w godzinach 9:00-12:00 osoby, które dostosowały instalacje do  poniższych  wymogów w celu podpisania Umowy na dostarczenie energii elektrycznej do działki:

LINIA WEWNĘTRZNA OGRODOWA

  • kabel w w arocie (rura osłonowa) DVR fi 110 wraz z bednarką ochronną układać na głębokości 0,7 m i przykryć go, na głębokości 0,5 m niebieską folią kablową. Po ułożeniu kabla należy wykonać szkic z naniesionymi wymiarami
  • ZK (złącze kablowe) wykonane z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w ciągu 15 sek.

LINIA ZKP (złącze kablowo pomiarowe) DO ALTANKI

  • podlicznik ORNO CEM 19 0120  elektroniczny jednofazowy w złączu kablowym
  • wyłącznik nadprądowy C16  w złączu kablowym
  • wyłącznik różnicowoprądowy w altance
  • wyłącznik nadprądowy B16 (gniazdka)
  • wyłącznik nadprądowy B10 (oświetlenie)
  • przyłącze z ZK  do altanki wykonane kablem YKY 3×2,5

Pomiary elektryczne wykonane przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia:

  • istniejącej linii wewnętrznej
  • instalacji w altance
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.